Batman Ticaret Borsası
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

BATMAN TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

1) Nitelikli İşgücü
Kurumsal değerlerine sahip, verilen işe en uygun yetkinlikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı, seçme ve işe almada TOBB Mevzuatları öncelikleri ile proaktif yaklaşım çerçevesinde kurumumuzun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarının karşılanması hedeflemektedir.
2) İşyerinde İş Yeri Hakları Politikasının Uygulanması
Kurumumuzda insan haklarının tanınmasına dayanan, tüm çalışanların değer gördüğü açık ve katılımcı kurumun gelişmesine yardımcı olmaya dayalı politikanın uygulanması hedeflenmektedir.
3) Çalışanların Gelişimine Katkı Sağlamak
Kurumumuz çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak, hedef bazlı kariyer ve uygun çalışma ortamlarıyla çalışan verimliliğini en üst düzeye çıkartmak.
4) Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma
Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak.
5) Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme
Çalışanların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için kurumumuzda, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, çalışanların performansının takibi ile güncel ve gelecekteki ihtiyaçların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
6) Ödül Teşvik Yönetimi
Nitelikli işgücünün katılımını teşvik edecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak, çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek.

 Batman Ticaret Borsası
İLETİŞİM
  • Belge Mahallesi 3212.Sk.
  • Serhat Apt. No.2
  • (Dünya Hast.Karşısı)
  • BATMAN
  • Tlf: 0(488) 215 37 92
  • Tlf: 0(488) 214 64 92
  • Fax: 0(488) 214 64 92
  • batmantb@tobb.org.tr
  © DestekSoft